Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті sador.com.ua. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладання цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови Договору.

1.2. Договір вважається укладеним з моменту оплати Покупцем замовлення на сайті на умовах цього Договору.

2. Терміни та визначення

2.1. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та розміщений у «Кошику» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

2.2. Інтернет магазин – сайт Продавця створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

2.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення на купівлю Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину

2.4. Продавець – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті

2.5. Замовлення - вибір окремих або кількох позицій із переліку товарів та послуг, зазначених Покупцем під час проведення оплати

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

- добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, раніше оформленого з менеджером магазину;

- обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця телефоном чи іншим способом.

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється у гривнях шляхом 100% передоплати за Товар через платіжну систему, інтегровану на Інтернет-сайт.

5.2. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній за готівку в гривнях

5.2. При ненадходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється кур'єром до під'їзду/будинку Покупця.

6.2. Доставка товарів транспортною компанією здійснюється до складу транспортної компанії, де й проводиться прийом замовлення. Ризик випадкового знищення товару переходить до Покупця після передачі товару Продавцем перевізнику (транспортної компанії)

6.3. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно із законодавством України.

6.4. За згодою Сторін можливе самовивезення товару Покупцем зі складу/магазину Продавця.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця

7.2. Продавець має право:

- змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з моменту їх публікації

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов'язується:

- до моменту укладення Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, а також тарифами (цінами), що пропонуються Продавцем на сайті Інтернет-магазину, та/або менеджером магазину

- для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змінений виробником зовнішній вигляд Товару. Враховуючи використання натуральних покриттів при виробництві Товару, оскільки текстура дерева неоднорідна та індивідуальна за своїм походженням, відмінності: відтінку кольору та текстури покриття товару порівняно із зразком, розбіжність природного малюнка деревини, наявність мінеральних вкраплень (у тому числі темні прожилки – одиничні та розкидні різні за довжиною, шириною та глибиною), вади деревини тощо, не є суттєвим недоліком та претензії щодо зазначених відмінностей – Продавцем не приймаються та не розглядаються.

- за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів, телефонів, планшетів, персональних комп'ютерів та інших пристроїв;

- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди за умови попередньої публікації її на сайті sador.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

10.4. Претензії до якості (видимі недоліки, виявлені під час прийому Товару) та кількості Товару мають бути заявлені Покупцем під час прийому товару під час видачі замовлення.

10.5. Претензії до якості товару у формі прихованих недоліків (таких, що не могли бути виявлені при першому огляді товару): невідповідність розміру товару, даним зазначеним на сайті в описі товару, невідповідність фурнітури тощо, можуть бути пред'явлені Продавцю письмово протягом п'яти календарних днів з дня виявлення нестачі (дефекту Товару), але не пізніше ніж 14 календарних днів з дати приймання товару. До письмової притензії мають бути додані фотознімки, що підтверджують недоліки товару.

11. Термін дії договору

11.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України

 

Товар или Услуга – объект соглашения сторон, который был выбран покупателем на сайте Интернет-магазина и помещен в «Корзину» или уже приобретенный Покупателем у Продавца дистанционным способом. ...
Подробнее на epicentrk.ua